1. Οδηγίες για την σύνδεση VPN από λειτουργικό Android σε αρχείο pdf.

2. Οδηγίες για την σύνδεση VPN από λειτουργικό iOS (iPhone, iPad) σε αρχείο pdf.

3. Οδηγίες για την σύνδεση VPN από λειτουργικό Windows 10 σε αρχείο pdf.

4. Οδηγίες για το πρωτόκολλο IKEv2 σε λειτουργικό MACOS (μορφή PDF)

5. Οδηγίες για την σύνδεση VPN από Ubuntu

6. Οδηγίες για την σύνδεση VPN από Windows 7

7. Οδηγίες για την σύνδεση από λειτουργικό MS Windows 7 σε αρχείο pdf (Φοιτητικές κατοικίες Πανεπιστημιούπολης Γάλλου και Ξενία)

8. Οδηγίες για την σύνδεση από λειτουργικό MS Windows 10 σε αρχείο pdf (Φοιτητικές κατοικίες Πανεπιστημιούπολης Γάλλου και Ξενία)

9. Οδηγίες για την σύνδεση από λειτουργικό MS Windows 10 σε αρχείο pdf (Χρήση εξειδικευμένης υπηρεσίας Εικονικού Δικτύου για το Προσωπικό του Πανεπιστημίου Κρήτης).

10. Οδηγίες για την σύνδεση από λειτουργικό MACOS με χρήση του πρωτοκόλλου IKEv2 σε αρχείο pdf (Χρήση εξειδικευμένης υπηρεσίας Εικονικού Δικτύου για το Προσωπικό του Πανεπιστημίου Κρήτης).

11. Οδηγίες για την σύνδεση VPN από λειτουργικό Android σε αρχείο pdf (Χρήση εξειδικευμένης υπηρεσίας Εικονικού Δικτύου για το Προσωπικό του Πανεπιστημίου Κρήτης).

Οδηγίες σε συχνές ερωτήσεις πάνω στη χρήση της πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Μάθησης - Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης https://elearn.uoc.gr

Βιντεοσκόπηση μαθημάτων

Για τη βιντεοσκόπηση μαθημάτων υπάρχουν διάφορα λογισμικά εμπορικά ή ελεύθερου κώδικα. Σε κάθε περίπτωση προτείνεται οι εγγραφές να έχουν τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:

  • Η ανάλυση του βίντεο να περιορίζεται σε υψηλή ανάλυση HD 1280 x 720
  • Να εγγράφονται με 15 καρέ ανά δευτερόλεπτο (15fps)
  • Ο ρυθμός (bitrate) της κωδικοποιησης του βίντεο να ορίζεται στο 1 Mbps
  • Ο ρυθμός (bitrate) της κωδικοποίησης του ήχου να ορίζεται στα 96 Kbps
  • Με την ολοκλήρωση της εγγραφής και επεξεργασίας, το τελικό βίντεο μπορεί να συμπιέζεται με την εφαρμογή handbrake . Είναι μια ελύθερη εφαρμογή ανοιχτού κώδικα, διαθέσιμη σε macOS Windows και Linux.

Ακολουθούν οδηγίες για τη βιντεοσκόπηση διαλέξεων με τη χρήση συγκεκριμένων λογισμικών.

Χρήση του Teams για την πραγματοποίηση σύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης.

Χρήση του λογισμικού turnitin για τον έλεγχο λογοκλοπής

Η βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης διαθέτει το λογισμικό turnitin για την ανίχνευση λογοκλοπής. Το εν λόγω λογισμικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στα ηλεκτρονικά μαθήματα που φιλοξενούνται στην πλατφόρμα https://elearn.uoc.gr. Οι διδάσκοντες μπορούν να ενεργοποιήσουν τη δυνατότητα αυτή για τις δραστηριότητες "Ανάθεση εργασίας" και "Εργαστήριο". Οδηγίες για τη χρήση του turnitin στην πλατφόρμα moodle μπορείτε να βρείτε εδώ.

Χρήση του ΟneΝote -ψηφιακό σημειωματάριο για τη δημιουργία και διαχείριση ενός Class Notebook

Οδηγίες για τη δημιουργία και διαχείριση ενός Class Notebook