Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης σας απο το MyAccount.
Επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο/διαχειριστή του τμήματος ή της υπηρεσίας σας για να σας εκδώσει νέο κωδικό πρόσβασης. Σε περίπτωση προβλήματος, επικοινωνήστε με το helpdesk. Οι φοιτητές των τμημάτων θα πρέπει να απευθυνθούν στην γραμματεία του τμήματος.
Όχι! Πρόκειται για προσπάθεια "ψαρέματος" στοιχείων (phishing). Δεν θα σας ζητηθούν ποτέ τα στοιχεία του λογαριασμού σας με οποιονδήποτε τρόπο γενικά, και ειδικότερα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ακόμα, ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται σε emails που σας παραπέμπουν σε σελίδες εκτός Πανεπίστημίου και σας ζητάνε να πληκτρολογήσετε τα στοιχεία εισόδου σας.
Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο/διαχειριστή του τμήματος ή της υπηρεσίας σας και με το helpdesk, δημιουργώντας νέο αίτημα για το ερώτημα σας.
Η πλατφόρμα χρησιμοποιεί ως προεπιλεγμένη κωδικοποίηση χαρακτήρων το πρότυπο Unicode ( UTF-8 ). Ενδέχεται ορισμένες, κυρίως πεπαλαιωμένες, εκδόσεις λογισμικών-πελατών των παραληπτών να μην αναγνωρίζουν αυτόματα/υποστηρίζουν την κωδικοποίηση UTF-8.
Σε αυτή την περίπτωση, μπορείτε να αλλάξετε την προεπιλεγμένη κωδικοποίηση στο "παλιότερο" πρότυπο iso8859-7 ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία:
 • Portal->Preferences->Global Preferences->Locale and Time->Show Advanced Preferences (πάνω δεξιά)->Default charset for sending e-mail messages-> Επιλέξτε Greek (ISO-8859-7) και Save. Μπορείτε να δείτε την διαδικασία στις οδηγίες του Τμήματος Κοινωνιολογίας.
Το ονοματεπώνυμο που εμφανίζεται αντλείται απο τους επίσημους καταλόγους του Πανεπιστημίου Κρήτης. Υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής μόνο για το προσωπικό του Πανεπιστημίου Κρήτης ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:
 • Preferences -> Personal Information -> Your full name: -> Save
Προσοχή! Η αλλαγή αφορά μόνο την πλατφόρμα Webmail. Δεν αλλάζει το ονοματεπώνυμο στην Κεντρική Υπηρεσία Καταλόγου.
Σημείωση: Η παραπάνω διαδικασία θα αλλάξει το ονοματεπώνυμο όπως θα εμφανίζεται στους παραλήπτες μόνο για την πλατφόρμα WebMail και θα ισχυεί για αποστολή μέσω της διεύθυνσης *@uoc.gr .
Σε περίπτωση που θέλετε να ισχυεί και για τις επιμέρους εναλλακτικές διευθύνσεις σας θα πρέπει να εκτελέσετε την ίδια διαδικασία επιλέγοντας την επιθυμητή τιμή στο πεδίο
Select the identity you want to change: . Αν αποθηκεύσετε κενό Ονοματεπώνυμο θα μηδενιστούν οι ρυθμίσεις και το ονοματεπώνυμο θα αντλείται ξανά απο τους καταλόγους.
Είναι δυνατό να οριστούν ο τρόπος ταξινόμησης των email, ο αριθμός των μηνυμάτων που θα εμφανίζονται σε κάθε σελίδα και γενικά ρυθμίσεις προβολής του Mail, ακολουθώντας την παρακάτω διαδρομή:
 • Preferences->Other->Maibox Display
Για παράδειγμα, επιλέγοντας When opening a mailbox for the first time, where do you want to start? : First , Default sorting criteria: Date, Default sorting direction: Ascending , θα μας εμφανίζει πάντα την πρώτη σελίδα με τα νεώτερα mail πρώτα στην λίστα.
Τα συνημμένα αρχεία δεν αποθηκεύονται αυτόματα παρά μόνο αν πατηθεί η αντίστοιχη επιλογή κατά την σύνθεση του μηνύματος. Εναλλακτικά, μπορείτε να ρυθμίσετε την προκαθορισμένη επιλογή ώστε να αποθηκεύονται πάντα ή να είναι προεπιλεγμένη η επιλογή αποθήκευσης από τις ρυθμίσεις
 • Preferences -> Composition -> When saving sent mail, should we save attachment data?
Για την προώθηση των συνημμένων αρχείων, επιλέγουμε Attachment and Body Text απο το μενού της προώθησης ( βελάκι δίπλα απο τo κουμπί Forward ). Για να ορίσουμε ώς προεπιλεγμένη την ρύθμιση, επιλέγουμε:
 • Preferences->Forwards->As both body text and attachment.
Η χρήση εναλλακτικής διεύθυνσης είναι δυνατή, σε περίπτωση που έχει οριστεί απο τον διαχειριστή του τμήματος σας, για τον λογαριασμό σας.
Εφόσον υπάρχει διαθέσιμη, μπορείτε να επιλέξετε την προεπιλεγμένη διεύθυνση αποστολής ακολουθώντας την παρακάτω διαδρομή:
 • Preferences->General->Personal Information->Your default identity:
Ο χρήστης μπορεί να ορίσει υπογραφή για τα εξερχόμενα μηνύματα. Ακολουθώντας την διαδρομή,
 • Preferences->General->Personal Information
και διαλέγοντας την ταυτότητα που χρησιμοποιεί στο πεδίο Select the identity you want to change: .
Ο διευθυνσιογράφος (addressboook) παρέχει την δυνατότητα εισαγωγής/εξαγωγής των επαφών απο/σε CSV,vcard στη διαδρομή
 • Portal->Preferences->Addressbook->Import/Export
Είναι δυνατή η αναζήτηση στοιχείων επαφών απο την κεντρική υπηρεσία καταλόγου (LDAP). Για να ενεργοποιηθεί, μεταφέρουμε τους διευθυνσιογράφους
Addressbook of <username>@uoc.gr, Ldap Directory στο πεδίο These addressbooks will display in this order, στην παρακάτω διαδρομή:
 • Portal->Preferences->Addressbook->Addressbooks
Οι διευθυνσιογράφοι μας θα πρέπει να εμφανίζονται στο:
 • Organizing->Addressbook
Μπορείτε να δημιουργήσετε λίστες απο επαφές, ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία:
 • Addressbook -> Browse και επιλέγουμε το addressbook που βρίσκονται οι επαφές μας.
 • Επιλέγουμε τις επαφές που θέλουμε να προσθέσουμε στην λίστα στο αντίστοιχο κουτί επιλογής (checkbox).
 • Επιλέγουμε add -> Create a new contact list στο addressbook της επιλογής μας.
 • Επιλέγουμε add
Για την αποστολή στην λίστα, κατά την σύνθεση νέου μηνύματος προσπελαύνουμε το Το: και επιλέγουμε την λίστα που δημιουργήσαμε.
Υπάρχει η δυνατότητα ορισμού φίλτρων, ανάλογα με τις ανάγκες του χρήστη, στην διαδρομή :
 • Mail->Filters
Στην παραπάνω σελίδα, εμφανίζεται η λίστα με τα φίλτρα του χρήστη. Πατώντας New rule, ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει τα φίλτρα που επιθυμεί
κάνοντας χρήση των διαθέσιμων κανόνων.
Σημαντικό: Η ενεργοποίηση φίλτρων στην διαδικτυακή πλατφόρμα Webmail είναι καθολική και τα φίλτρα ισχυούν κεντρικά, χωρίς να χρειάζεται ο ορισμός επιπλέον φίλτρων σε άλλη εφαρμογή-πελάτη.
Ορισμένοι πάροχοι δεν επιτρέπουν την δημιουργία σύνδεσης στην θύρα 25, για λόγους καταπολέμισης της αποστολής Spam απο το δίκτυο τους. Ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει μια απο τις παρακάτω επιλογές:
 • Χρήση Θύρας εξερχόμενης αλληλογραφίας: 587 . Ενδέχεται ο πάροχος να μην επιτρέπει την χρήση και της συγκεκριμένης θύρας.
 • Σύνδεση μέσω WebMail.
 • Σύνδεση μέσω VPN.