Υπολογιστικές Υποδομές

Κέντρο Δεδομένων Βουτων

Χωρος φιλοξενίεασς κεντρικού υπολογιστικού εξοπλισμού

Κέντρο Δεδομένων Κνωσσού

Χώρος φιλοξενίας κεντρικού υπολογιστικού εξοπλισμού