Λογισμικό Ενημέρωσης και Παρακολούθησης Δικτυακών Πόρων

Για τη βέλτιστη διαχείριση και την άμεση ενημέρωση σε περιπτώσεις που χρήζουν παρέμβασης από την ομάδα διαχείρισης και υποστήριξης των δικτυακών υποδομών και υπηρεσιών, έχει εγκατασταθεί και διαμορφωθεί κατάλληλα, λογισμικό παρακολούθησης ανοικτού κώδικα, που ελέγχει τα ζωτικά σημεία του δικτύου σε πραγματικό χρόνο (monitoring) και προβαίνει σε ενημέρωση (alerting) για πιθανά προβλήματα.