Ασύρματη Πρόσβαση

Κεντρικοί Ελεγκτές και Σημεία Ασύρματης Πρόσβασης 

Οι κεντρικά παρεχόμενες υπηρεσίες ασύρματης πρόσβασης βασίζονται σε επίπεδο υποδομών σε δυο βασικές κατηγορίες εξοπλισμού. Στον εξοπλισμό σημείων ασύρματης πρόσβασης (Access Points) που έχουν εγκατασταθεί στα σημεία ενδιαφέροντος για την απευθείας σύνδεση των συσκευών ασύρματης πρόσβασης των χρηστών, καθώς και στον εξοπλισμό κεντρικής διαχείρισης και ελέγχου της λειτουργίας των σημείων ασύρματης πρόσβασης, στους κεντρικούς ελεγκτές ασύρματης πρόσβασης (Wireless Lan Controllers). Η υποδομή αποτελείται από περισσότερα από τριακόσια εβδομήντα σημεία ασύρματης πρόσβασης, αριθμός που συνεχώς αυξάνεται λόγω της συνεχώς αυξανόμενης ζήτησης για υπηρεσίες ασύρματης πρόσβασης, καθώς και από έξι συνολικά κεντρικούς ελεγκτές που συγκεντρώνουν τις συνδέσεις των σημείων ασύρματης πρόσβασης. Η πιστοποίηση των χρηστών γίνεται μέσω της κεντρικής υποδομής πιστοποίησης και εξουσιοδότησης. 

 

Αρχιτεκτονική ασύρματης υποδομής