Ψηφιακά Πιστοποιητικά για Εξυπηρετητές

Ψηφιακά πιστοποιητικά για Εξυπηρετητές - SECTIGO

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης έχει ενταχθεί στην υπηρεσία ψηφιακών πιστοποιητικών του ΕΔΥΤΕ (SECTIGO) και παρέχει ψηφιακά πιστοποιητικά για εξυπηρετητές κάτω από το όνομα χώρου uoc.gr, έτσι ώστε να είναι ασφαλή τα δεδομένα που ανταλλάσσουν με τους χρήστες του δικτύου.

Αν είστε διαχειριστής εξυπηρετητών διαδικτύου του Πανεπιστημίου Κρήτης για να αποκτήσετε ψηφιακό πιστοποιητικό εξυπηρετητή θα πρέπει να αιτηθείτε την έκδοση ψηφιακού πιστοποιητικού μέσω του UCNET helpdesk.

Μόλις εκδοθεί το πιστοποιητικό θα ειδοποιηθείτε με email.

Σε περίπτωση απώλειας του μυστικού κλειδιού ή υποψίας ότι κάποιος γνωρίζει το μυστικό κλειδί του εξυπηρετητή, ο διαχειριστής πρέπει άμεσα να αιτηθεί την ανάκληση του πιστοποιητικού του εξυπηρετητή.