Υπολογιστικού Νέφους

Εικονικές Μηχανές - Virtual Machines (IaaS)

Φιλοξενία εικονικών εξυπηρετητών στο Κέντρο Δεδομένων Κνωσού

Φιλοξενία Ιστοσελίδων - Web Hosting

Φιλοξενία δυναμικών ιστοσελίδων χρηστών, μονάδων και δράσεων

Φιλοξενία Εικονικών Εξυπηρετητών – Κέντρο Δεδομένων Βουτών

Η Υπηρεσία Φιλοξενίας Εικονικών Εξυπηρετητών του Κέντρου Δεδομένων Βουτών, παρέχει εικονικές υπολογιστικές μηχανές (virtual machines) σύμφωνα με το μοντέλο cloud IaaS

Φιλοξενία Εικονικών Εξυπηρετητών – Κέντρο Δεδομένων Κνωσσού

Η Υπηρεσία Φιλοξενίας Εικονικών Εξυπηρετητών του Κέντρου Δεδομένων Κνωσσού, παρέχει εικονικές υπολογιστικές μηχανές (virtual machines) σύμφωνα με το μοντέλο cloud IaaS