Φιλοξενία Εικονικών Εξυπηρετητών – Κέντρο Δεδομένων Βουτών

Περιγραφή Υπηρεσίας

Η Υπηρεσία Φιλοξενίας Εικονικών Εξυπηρετητών του Κέντρου Δεδομένων Βουτών, παρέχει εικονικές υπολογιστικές μηχανές (virtual machines) σύμφωνα με το μοντέλο cloud IaaS. Υλοποιείται μέσω της πλατφόρμας VMware και προσφέρει:

 • διαμόρφωση των χαρακτηριστικών των εικονικών μηχανών σύμφωνα με τις ανάγκες των εφαρμογών/υπηρεσιών που φιλοξενούν
 • εγκατάσταση του Λειτουργικού Συστήματος που επιθυμεί ο χρήστης
 • διαχείρισης του συστήματος μέσω απομακρυσμένης πρόσβασης στην κονσόλα της εικονικής μηχανής.
 • υψηλή διαθεσιμότητα
 • ασφάλεια
 • προστασία από αστοχίες υλικού και διακοπές ρεύματος.

 

Γίνεται προσπάθεια ώστε η υποδομή φιλοξενίας των εικονικών μηχανών να αναβαθμίζεται συνεχώς με νέο υλικό και λογισμικό, -ανάλογα με τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους- προσφέροντας έτσι στις εικονικές μηχανές ταχύτερη εκτέλεση και νέες λειτουργίες.

 

Αποδέκτες της Υπηρεσίας Φιλοξενίας Εικονικών Εξυπηρετητών του Κέντρου Δεδομένων Βουτών

Αποδέκτες της Υπηρεσίας Φιλοξενίας Εικονικών Εξυπηρετητών του Κέντρου Δεδομένων Βουτών, είναι όλοι οι υπεύθυνοι / διαχειριστές των κεντρικά παρεχόμενων υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Πιο συγκεκριμένα οι υπηρεσίες αυτές είναι:

 • Φοιτητικά θέματα
 • Οικονομικές και διοικητικές υπηρεσίες
 • Ειδικού Λογαριασμού του Πανεπιστημίου Κρήτης
 • Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Κρήτης
 • Κεντρικά παρεχόμενες υπηρεσίες του Κέντρου Υποδομών Υπηρεσιών Τεχνολογίας Πληροφορικής και Εικοινωνιών: 
  • η υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Ιδρύματος
  • οι υπηρεσίες βίντεο/τηλεδιάσκεψης
  • IP τηλεφωνίας.

 

Διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Αιτήματα υποβάλλονται μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία βρίσκεται σε σύνδεσμο σε επόμενη ενότητα. Κάθε αίτημα πρέπει να περιλαμβάνει το σκοπό, το χρονικό διάστημα χρήσης της υπηρεσίας, τα στοιχεία του διαχειριστή της εικονικής μηχανής και τα απαιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά. Επιπλέον, θα πρέπει να συνοδεύεται από την υπογραφή του Υπεύθυνου της Λειτουργικής Μονάδας ή του Υπεύθυνου της Υπηρεσίας. Πριν την δημιουργία και παράδοση της εικονικής μηχανής στο χρήστη, το αίτημα θα πρέπει να έχει τύχει της έγκρισης του Πρυτανικού Συμβουλίου.

 

Τεχνική Υποστήριξη

Τεχνική Υποστήριξη παρέχεται μέσω της Υπηρεσίας Τεχνικής Υποστήριξης, ηλεκτρονικά στη σελίδα https://helpdesk.ucnet.uoc.gr/, τηλεφωνικά στο 2810 393312 με fax στο 2810 393318 ή με αποστολή email στο helpdesk @ uoc.gr.

 

Έντυπο Κανονισμού Λειτουργίας

Στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε τον Κανονισμό Λειτουργίας για την υπηρεσία των εικονικών μηχανών.

Κανονισμός Λειτουργίας σε μορφή pdf

 

Έντυπο Αίτησης

Στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε το έντυπο αίτησης σε μορφή doc.

Αίτηση Υπηρεσίας Εικονικών Μηχανών