Φιλοξενία Εικονικών Εξυπηρετητών – Κέντρο Δεδομένων Κνωσσού

Περιγραφή Υπηρεσίας 

Η Υπηρεσία Φιλοξενίας Εικονικών Εξυπηρετητών του Κέντρου Δεδομένων Κνωσσού, παρέχει εικονικές υπολογιστικές μηχανές (virtual machines) σύμφωνα με το μοντέλο cloud IaaS. Η λειτουργία της βασίζεται στην πλατφόρμα oVirt και προσφέρει: 

  • Διαμόρφωση των χαρακτηριστικών των εικονικών μηχανών σύμφωνα με τις ανάγκες των εφαρμογών/υπηρεσιών που φιλοξενούν 

  • Εγκατάσταση του Λειτουργικού Συστήματος που επιθυμεί ο χρήστης 

  • διαχείριση του συστήματος, μέσω απομακρυσμένης πρόσβασης στην κονσόλα της εικονικής μηχανής 

  • υψηλή διαθεσιμότητα 

  • ασφάλεια  

  • προστασία από αστοχίες υλικού και διακοπές ρεύματος. 

  • τις απαιτούμενες επιδόσεις στις φιλοξενούμες υπηρεσίες. 

 

Γίνεται προσπάθεια ώστε η υποδομή φιλοξενίας των εικονικών μηχανών να αναβαθμίζεται συνεχώς με νέο υλικό και λογισμικό, -ανάλογα με τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους- προσφέροντας έτσι στις εικονικές μηχανές ταχύτερη εκτέλεση και νέες λειτουργίες.  

 

Αποδέκτες της Υπηρεσίας Φιλοξενία Εικονικών Εξυπηρετητών του Κέντρου Δεδομένων Κνωσσού  

Η Υπηρεσία Παροχής Εικονικών Μηχανών Κνωσσού, προσφέρεται από το Κέντρο Υποδομών και Υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Κέντρο), με στόχο να καλύψει με επαρκή και ασφαλή τρόπο τις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και αναπτυξιακές ανάγκες των Σχολών και Τμημάτων του Ιδρύματος 

 

Για την κάλυψη των υπολογιστικών αναγκών αναπτυξιακών και ερευνητικών προγραμμάτων, τα οποία εκπονούνται από τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας υπάρχει δυνατότητα χρήσης της Υπηρεσίας Παροχής Εικονικών Μηχανών Κνωσσού, με την προϋπόθεση ότι έχουν εντάξει την υπηρεσία στο σχετικό πρόγραμμα. 

 

Διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

Αιτήματα υποβάλλονται μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία βρίσκεται σε σύνδεσμο σε επόμενη ενότητα. Κάθε αίτημα πρέπει να περιλαμβάνει το σκοπό, το χρονικό διάστημα χρήσης της υπηρεσίας, τα στοιχεία του διαχειριστή της εικονικής μηχανής και  τα απαιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά. Επιπλέον, θα πρέπει να συνοδεύεται από την υπογραφή του προέδρου του Τμήματος ή του Κοσμήτορα της Σχολής ή του Υπεύθυνου της Λειτουργικής Μονάδας ή του Υπεύθυνου της Υπηρεσίας για την περίπτωση των Κεντρικών Υπηρεσιών ή του Επιστημονικά Υπεύθυνου για την περίπτωση αναπτυξιακών και ερευνητικών προγραμμάτων. 

 

Τεχνική Υποστήριξη 

Τεχνική Υποστήριξη παρέχεται μέσω της Υπηρεσίας Τεχνικής Υποστήριξης, ηλεκτρονικά στη σελίδα https://helpdesk.ucnet.uoc.gr/, τηλεφωνικά στο 2810 393312 με fax στο 2810 393318 ή με αποστολή email στο helpdesk @ uoc.gr. 

 

Έντυπο Κανονισμού Λειτουργίας 

Στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε τον Κανονισμό Λειτουργίας για την υπηρεσία των εικονικών μηχανών. 

Κανονισμός Λειτουργίας σε μορφή pdf 

 

Έντυπο Αίτησης 

Στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε το έντυπο αίτησης σε μορφή doc. 

Αίτηση Υπηρεσίας Εικονικών Μηχανών