Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

Περιγραφή Υπηρεσίας 

Η κεντρική υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προσφέρει τη δυνατότητα στα μέλη του Πανεπιστημίου Κρήτης να λαμβάνουν και να αποστέλλουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με ασφαλή, αποδοτικό, και εύκολο τρόπο. Συμπληρωματικά στην λειτουργία της Υπηρεσίας παρέχεται αυτόματος έλεγχος μηνυμάτων για ιούς και ανεπιθύμητη αλληλογραφία (SPAM), χρήση εναλλακτικής διεύθυνσης καθώς και λίστες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η πρόσβαση στην υπηρεσία ελέγχεται μέσω της Κεντρικής Υπηρεσίας Καταλόγου του Ιδρύματος και είναι προσβάσιμη με χρήση εφαρμογών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καθώς και διαδικτυακά στη διεύθυνση https://mail.uoc.gr, μέσω του αντίστοιχου διαδικτυακού περιβάλλοντος. Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη σε όλα τα μέλη του Ιδρύματος και συγκεκριμένα στο Ακαδημαϊκό, Εκπαιδευτικό και Διοικητικό Προσωπικό καθώς και τους Φοιτητές (Προπτυχιακοί και Μεταπτυχιακοί/Διδακτορικοί). Επιπλέον, υποστηρίζεται η χρήση της υπηρεσίας για ειδικές κατηγορίες και ομάδες χρηστών (σύλλογοι, ομάδες, κτλπ) καθώς και για τις εξειδικευμένες ανάγκες των Τμημάτων και Σχολών του Ιδρύματος.

Η κεντρική υπηρεσία Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου έχει σχεδιαστεί και υλοποιηθεί στο περιβάλλον υπολογιστικού νέφους του Κέντρου Δεδομένων του Πανεπιστημίου Κρήτης  από το Τμήμα Δικτυακών και Υπολογιστικών Υποδομών και Υπηρεσιών του Κέντρου Υποδομών και Υπηρεσιών Τεχνολογιών
Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

 

Κανονισμός λειτουργίας Υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

Ο κανονισμός λειτουργίας της υπηρεσίας οριοθετεί το περιβάλλον λειτουργίας της υπηρεσίας και παρέχει όλες εκείνες τις διαδικαστικές και κανονιστικές οδηγίες με στόχο την διασφάλιση της ομαλής, ασφαλής και με υψηλή διαθεσιμότητα παροχή της υπηρεσίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για το σύνολο των μελών του Ιδρύματος.

 

Κανονισμός Λειτουργίας Υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

Τεκμηρίωση Υπηρεσίας

Οδηγίες πρός χρήστες της Κεντρικής Υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

Οδηγίες ρύθμισης Mozilla Thunderbird

Οδηγίες ρύθμισης Bluemail για Android και iOS

Οδήγίες χρήσης webmail

Οδηγίες προς διαχειριστές και προγραμματιστές εφαρμογών

 

Τεχνική Υποστήριξη
Τεχνική Υποστήριξη παρέχεται μέσω της Υπηρεσίας Τεχνικής Υποστήριξης,  ηλεκτρονικά στη σελίδα https://helpdesk.ucnet.uoc.gr/, τηλεφωνικά στο 2810 393312 με fax στο 2810 393318 ή με αποστολή email στο helpdesk@uoc.gr.