Σύγχρονη τηλε-εκπαίδευση

Περιγραφή Υπηρεσίας

Η σύγχρονη τηλε-εκπαίδευση επιτρέπει τη μονόδρομη ή αμφίδρομη οπτικοακουστική επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο μεταξύ ατόμων που βρίσκονται σε διαφορετικές τοποθεσίες, αξιοποιώντας κατάλληλο εξοπλισμό που παρέχει δυνατότητες ανταλλαγής εικόνας, ήχου και δεδομένων μεταξύ δύο ή περισσότερων απομακρυσμένων σημείων, χρησιμοποιώντας διαθέσιμα ψηφιακά δίκτυα επικοινωνίας.

Ενδεικτικά σενάρια αξιοποίησης της υπηρεσίας είναι τα ακόλουθα:

  • Παραδόσεις μαθημάτων του Πανεπιστημίου, όταν υπάρχει η ανάγκη να γίνουν απομακρυσμένα (για παράδειγμα, λόγοι προφύλαξης της δημόσιας υγείας, διάλεξη διδάσκοντα από τρίτο Πανεπιστήμιο)

  • Πραγματοποίηση σεμιναρίων - συνεδρίων

  • Δράσεις δια βίου μάθησης.

Η υπηρεσία σύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης προσφέρεται σε συνδυασμό και με την πλατφόρμα ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης (elearn.uoc.gr), παρέχοντας ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης που περιλαμβάνει σύγχρονες και ασύγχρονες μορφές επικοινωνίας. Ταυτόχρονα, είναι δυνατή η αξιοποίηση των υπηρεσιών βίντεο [ http://video.ucnet.uoc.gr/ ], για την πραγματοποίηση ζωντανής  μετάδοσης, καθώς και την εγγραφή της για τη μετέπειτα διάθεση του βίντεο για παρακολούθηση κατά απαίτηση.

Για την πραγματοποίηση του μαθήματος, οι διδάσκοντες μπορούν να βρίσκονται είτε στο χώρο του γραφείου τους, εντός ή εκτός των ακαδημαϊκών εγκαταστάσεων, είτε σε ειδικά διαμορφωμένες αίθουσες μέσα στις Πανεπιστημιουπόλεις. Στην τελευταία περίπτωση (αίθουσες τηλε-εκπαίδευσης και άλλοι συγκεκριμένοι χώροι) μπορούν να αξιοποιηθούν τα κεντρικά συστήματα τηλεδιάσκεψης - εμπορικός εξοπλισμός και λογισμικό.


 

Αποδέκτες της Υπηρεσίας

Η υπηρεσία σύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης είναι διαθέσιμη για όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Μπορεί να διατεθεί είτε μέσω των ηλεκτρονικών μαθημάτων στην πλατφόρμα http://elearn.uoc.gr είτε ανεξάρτητα.

 

Χρήση της υπηρεσίας

Οι διδάσκοντες μπορούν πραγματοποιήσουν τηλε-εκπαίδευση με σύγχρονο τρόπο με την αξιοποίηση των υπηρεσιών: Microsoft Teams , Cisco WEBEX και ZOOM οι οποίες είναι υπηρεσίες που παρέχονται από Τρίτους και υποστηρίζονται κεντρικά από το Τμήμα Τεχνολογιών Εκπαίδευσης του Κ.Υ.Υ.Τ.Π.Ε.

Όροι Παροχής Υπηρεσιών από τρίτους παρόχους

 

Microsoft Teams

Το Microsoft Teams ανήκει στις υπηρεσίες που προσφέρονται από τη Microsoft δωρεάν (Microsoft365) σε συνεργασία με το ΕΔΥΤΕ, στα μέλη των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (φοιτητές, καθηγητές, τεχνικό/διοικητικό προσωπικό). Συνδυάζει συνομιλίες, περιεχόμενο και εφαρμογές σε έναν κοινό χώρο, διευκολύνοντας τη διαχείριση και επιτρέποντας στους εκπαιδευτικούς να δημιουργούν ένα ζωντανό, περιβάλλον σύγχρονης επικοινωνίας και τηλεδιδασκαλίας. Επιπλέον επιτρέπει την τηλεδιάσκεψη με τη συμμετοχή έως και 300 ατόμων.

Για τη χρήση της υπηρεσίας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μπουν στο περιβάλλον των ομάδων (teams) από το σύνδεσμο https://delos365.grnet.gr με τον ιδρυματικό λογαριασμό τους. Αν χρησιμοποιούν πρώτη φορά την υπηρεσία Microsoft365, θα απαιτηθεί πρώτα να ενεργοποιήσουν τον ιδρυματικό λογαριασμό τους μέσω της υπηρεσίας ΔΗΛΟΣ 365 του ΕΔΥΤΕ. Σχετικές οδηγίες τελικών χρηστών για την ενεργοποίηση βρίσκονται εδώ.


 

ZOOM

H εφαρμογή- υπηρεσία τηλεδιάσκεψης https://zoom.us επιτρέπει την ταυτόχρονη σύνδεση συμμετεχόντων, καθώς και την ανταλλαγή εικόνας και ήχου.

Παρέχονται υπηρεσίες όπως δωμάτια Zoom, δυνατότητα διαμοιρασμού οθόνης, χρήση διαδικτυακού πίνακα και chat. Επιτρέπει την τηλεδιάσκεψη με τη συμμετοχή έως και 300 ατόμων. Επίσης δίνεται η δυνατότητα σε συμμετέχοντες που δεν διαθέτουν υπολογιστή να συμμετέχουν στην τηλεδιάσκεψη τηλεφωνικά από οποιαδήποτε τηλεφωνική συσκευή (μόνο με φωνή).

 

Τεχνική Υποστήριξη

Τεχνική Υποστήριξη παρέχεται μέσω της Υπηρεσίας Τεχνικής Υποστήριξης, ηλεκτρονικά στη σελίδα https://helpdesk.ucnet.uoc.gr/, τηλεφωνικά στο 2810 393312 με fax στο 2810 393318 ή με αποστολή email στο helpdesk (at) uoc.gr.