Ηλεκτρονικής Μάθησης

Ηλεκτρονικά Μαθήματα

Δημιουργία ηλεκτρονικών μαθημάτων μέσω πλατφόρμας τηλε-εκπαίδευσης

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα

Ηλεκτρονικά μαθήματα ελεύθερα διαθέσιμα προς το ευρύ κοινό

Σύγχρονη τηλε-εκπαίδευση

Σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία

Υπηρεσία Microsoft Office 365

Η υπηρεσία Office 365 παρέχεται δωρεάν από τη Microsoft στα μέλη των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (φοιτητές, καθηγητές, τεχνικό/διοικητ