Βίντεο Υπηρεσίες

Περιγραφή υπηρεσίας 

Οι υπηρεσίες βίντεο παρέχουν στην Πανεπιστημιακή κοινότητα δυνατότητες ζωντανής μετάδοσης παρουσιάσεων και εκδηλώσεων του Ιδρύματος στο διαδίκτυο καθώς και την δυνατότητα διάθεσης βίντεο προς όλους από εκδηλώσεις, διαλέξεις και εν γένει υλικό που δημιουργούν τα μέλη του Ιδρύματος. 

Οι υπηρεσίες εφαρμόζονται με σκοπό την προβολή και διάθεση βίντεο περιεχομένου τόσο προς τα μέλη του Ιδρύματος όσο και προς το ευρύτερο κοινό, με στόχο την εκπαίδευση, ενημέρωση και την προώθηση των δράσεων του Πανεπιστημίου. 

Η παρακολούθηση και διάθεση περιεχομένου, καθώς και η διαχείριση των υπηρεσιών πραγματοποιείται μέσα από ένα σύγχρονο ενοποιημένο περιβάλλον το οποίο φιλοξενείται στην διεύθυνση http://video.ucnet.uoc.gr/

Μέσα από το περιβάλλον αυτό παρέχεται η δυνατότητα διάθεσης βίντεο: 

 • Κατ’ απαίτηση – Ανάρτηση βίντεο και δυνατότητα διάθεσης του προς όλους. 

          Προσφέρονται οι παρακάτω δυνατότητες:

 1. Ευκολία αναζήτησης και παρακολούθησης βίντεο  
 2. Ομαδοποίηση των βίντεο σε θεματικές ενότητες 
 3. Δημιουργία προσωπικών playlists 
 4. Δημιουργία δημόσιων καναλιών 
 5. Σύνδεση με Blogs και προσωπικές ιστοσελίδες 

 

 • Ζωντανά - Μετάδοση σε πραγματικό χρόνο ροής εικόνας και ήχου μέσα από τον χώρο της εκδήλωσης. Δυνατότητα ζωντανής αναμετάδοσης τηλεδιάσκεψης σε συνεργασία με τις Κεντρικές Υπηρεσίες Τηλεσυνεργασίας του Πανεπιστημίου Κρήτης από την σελίδα http://video.ucnet.uoc.gr/live

         Προσφέρονται οι παρακάτω δυνατότητες: 

 1. Η υπηρεσία αξιοποιεί τις δικτυακές υποδομές του Πανεπιστημίου όπως οι εξυπηρετητές βίντεο καθώς και το υψηλής ταχύτητας δίκτυο κορμού και διανομής ώστε να παρέχει μια εύχρηστη και πλούσια εμπειρία στο χρήστη. 
 2. Εκπομπή διαλέξεων σε μορφή βίντεο με την δυνατότητα εμφάνισης του ομιλητή και των διαφανειών, προς το διαδίκτυο. 
 3. Οι μεταδόσεις μπορεί να γίνουν από οργανωμένες αίθουσες τηλε-εκπαίδευσης του Ιδρύματος, από γραφείο με εξοπλισμό τηλεδιάσκεψης, από γραφείο προσωπικού, από χώρο εκδηλώσεων με καλή σύνδεση στο διαδίκτυο. 

 

Αποδέκτες της υπηρεσίας 

Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη, κατόπιν αίτησης, σε όλα τα μέλη του διδακτικού, διοικητικού και τεχνικού προσωπικού του Πανεπιστημίου Κρήτης, είτε αυτοί είναι μόνιμοι υπάλληλοι είτε έχουν σχέση εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου με το ίδρυμα. 

 

Διαδικασίες αιτημάτων 

Για τη χρήση των Κεντρικών Υπηρεσιών  Βίντεο ακολουθείται συγκεκριμένη διαδικασία η οποία περιγράφεται παρακάτω. 

 1. Ανάρτηση βίντεο  

 • Για την ανάρτηση βίντεο ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει την αίτηση στο helpdesk.ucnet.uoc.gr.  

 • Δικαίωμα αίτησης έχουν τα μέλη ΔΕΠ, Ερευνητικό και Διοικητικό Προσωπικό του Ιδρύματος. 

 1. Ζωντανή μετάδοση  

 • Αιτήματα για ζωντανές μεταδόσεις αποστέλλονται μέσω της Γραμματείας του Τμήματος ή της Σχολής, υπογεγραμμένα από τον Πρόεδρο του Τμήματος ή τον Κοσμήτορα της Σχολής.  Τα υπογεγραμμένα αιτήματα αποστέλλονται με e-mail στο: helpdesk (at) uoc.gr.  

 • Δικαίωμα αίτησης έχουν τα μέλη ΔΕΠ, Ερευνητικό και Διοικητικό Προσωπικό του Ιδρύματος. 

 • Υπόδειγμα αίτησης μπορείτε να ζητήσετε από το  helpdesk. 
 • Οδηγίες για την τεχνική προετοιμασία μιας ζωντανής μετάδοσης θα βρείτε στο εγχειρίδιο ζωντανών μεταδόσεων των υπηρεσιών βίντεο (αρχείο σε μορφή pdf).  

 

Τεχνική Υποστήριξη   

Τεχνική Υποστήριξη παρέχεται μέσω της Υπηρεσίας Τεχνικής Υποστήριξης, ηλεκτρονικά στη σελίδα https://helpdesk.ucnet.uoc.gr/, τηλεφωνικά στο 2810 393312 με fax στο 2810 393318 ή με αποστολή email στο helpdesk @ uoc.gr.