Τηλεφωνία

Σύντομη περιγραφή  

Η υπηρεσία Τηλεφωνίας προσφέρει σύγχρονες τηλεφωνικές υπηρεσίες στα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας. Οι κεντρικοί εξυπηρετητές της υπηρεσίας βρίσκονται στο Κέντρο Δεδομένων του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ο σχεδιασμός της υπηρεσίας έγινε με γνώμονα την αδιάλειπτη λειτουργία της εφόσον αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για τη εύρυθμη λειτουργία των διοικητικών και εκπαιδευτικών δομών του Πανεπιστημίου. Η υπηρεσία εκτός από τις κλήσεις με χρέωση προς το δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο προσφέρει και τη δυνατότητα να πραγματοποιούνται  δωρεάν τηλεφωνικές κλήσεις, τόσο στο εσωτερικό δίκτυο του Ιδρύματος όσο και προς τα άλλα Ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας.     

Αποδέκτες της Υπηρεσίας 

Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη, κατόπιν γραπτής αίτησης, σε όλα τα μέλη του διδακτικού, διοικητικού και τεχνικού προσωπικού του Πανεπιστημίου Κρήτης, είτε αυτοί είναι μόνιμοι υπάλληλοι είτε έχουν σχέση εργασία αορίστου ή ορισμένου χρόνου με το ίδρυμα. Επίσης  αποδέκτες είναι οι επιστημονικοί συνεργάτες, επισκέπτες καθηγητές καθώς και οι ιδιωτικές επιχειρήσεις που λειτουργούν εντός του ιδρύματος. 

Τρόπος απόκτησης 

Η διαδικασία απόκτησης της υπηρεσίας γίνεται με γραπτή αίτηση και αποστολή της στην Υπηρεσία Υποστήριξης Χρηστών (Helpdesk) με  email στο  helpdesk@uoc.gr  και με fax στο 2810393318.Αναλυτικές οδηγίες για όλους τους τύπους των τηλεφωνιών αιτήσεων καθώς και την παρεχόμενη υποστήριξη θα βρείτε στο https://helpdesk.ucnet.uoc.gr/  . Τηλεφωνική συσκευή παρέχεται σε όλους τους χρήστες με την ενεργοποίηση της υπηρεσίας.  

Τεχνική Υποστήριξη  

Τεχνική Υποστήριξη παρέχεται μέσω της Υπηρεσίας Τεχνικής Υποστήριξης, ηλεκτρονικά στη σελίδα https://helpdesk.ucnet.uoc.gr/, τηλεφωνικά στο 2810 393312 με fax στο 2810 393318 ή με αποστολή email στο helpdesk@uoc.gr.