Ονομαστικός Κατάλογος

Ο ονομαστικός τηλεφωνικός κατάλογος δίνει την δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο να αναζητήσει και να βρει το τηλέφωνο επικοινωνίας κάθε μέλους της πανεπιστημιακής κοινότητας. Η ενημέρωση του καταλόγου γίνεται σε πραγματικό χρόνο, άμεσα με την ενεργοποίηση της τηλεφωνικής γραμμής. Ο συγκεκριμένος κατάλογος αφορά μόνο στα τηλέφωνα που ανήκουν σε χρήστες και όχι σε χώρους όπως εργαστήρια, αμφιθέατρα αίθουσες συνεδριάσεων κ.λπ. 

Τεχνική Υποστήριξη  

Τεχνική Υποστήριξη παρέχεται μέσω της Υπηρεσίας Τεχνικής Υποστήριξης, ηλεκτρονικά στη σελίδα https://helpdesk.ucnet.uoc.gr/, τηλεφωνικά στο 2810 393312 με fax στο 2810 393318 ή με αποστολή email στο helpdesk@uoc.gr.