Ηλεκτρονική Γραμματεία

Η Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Γραμματείας είναι άλλο ένα κομμάτι των τηλεφωνικών υπηρεσιών του Ιδρύματος.  Χρησιμοποιεί την IP υποδομή για να προσφέρει  δυνατότητες όπως διαχείρισης και δρομολόγηση εισερχομένων κλήσεων με μήνυμα υποδοχής και επιλογές ανάλογα με το τμήμα που χρειάζεται ο καλών .Προσφέρει υπηρεσίες πληροφόρησης καλούντος μέσω ηχογραφημένων φωνητικών μηνυμάτων για θέματα που αφορούν ,το ωράριο λειτουργίας τις εγγραφές των φοιτητών δικαιολογητικά σίτισης και στέγασης  και πολλά άλλα κατά επιλογή του αιτούντα καθώς επίσης μπορεί να βοηθήσει τον Οργανισμό να υλοποιήσει γρήγορα μια Call Center υποδομή (πχ Helpdesk).  

Σε ποιους απευθύνεται 

Η υπηρεσία απευθύνεται σε όλες τις Γραμματείες του Ιδρύματος καθώς και σε όλες τις Διοικητικές Υπηρεσίες και Γραφεία εξυπηρετήσεις φοιτητών  που λειτουργούν εντός των δομών του Πανεπιστημίου Κρήτης. 

Τρόπος απόκτησης 

Η διαδικασία απόκτησης της υπηρεσίας γίνεται μέσω της Υπηρεσίας Υποστήριξης Χρηστών Helpdesk είτε με ηλεκτρονική αίτηση στο https://helpdesk.ucnet.uoc.gr/  , είτε με αποστολή  email στο  helpdesk@uoc.gr  . 

Τεχνική Υποστήριξη  

Τεχνική Υποστήριξη παρέχεται μέσω της Υπηρεσίας Τεχνικής Υποστήριξης, ηλεκτρονικά στη σελίδα https://helpdesk.ucnet.uoc.gr/, τηλεφωνικά στο 2810 393312 με fax στο 2810 393318 ή με αποστολή email στο helpdesk @ uoc.gr.