Τηλε-συνεργασία & Τηλε-εργασία

Περιγραφή υπηρεσίας 

Οι υπηρεσίες τηλεσυνεργασίας επιτρέπουν την ασφαλή επικοινωνία μεταξύ δύο ή περισσότερων σημείων τηλεδιάσκεψης ή τηλεφωνίας ταυτόχρονα, προσφέροντας παράλληλα την δυνατότητα για εγγραφή των συνεδριών με βίντεο ή ήχο.  Τα σημεία συμμετοχής στις τηλεδιασκέψεις μπορεί να είναι: 

 • Οργανωμένες αίθουσες τηλε-εκπαίδευσης εντός και εκτός Ιδρύματος 

 • Οργανωμένες αίθουσες τηλεδιάσκεψης εντός και εκτός Ιδρύματος 

 • Εξοπλισμός τηλεδιάσκεψης γραφείου 

 • Τηλεφωνικές συσκευές 

Οι συμμετέχοντες έχουν συγχρόνως οπτική και ακουστική επαφή. Η τηλεδιάσκεψη γίνεται σε πραγματικό χρόνο και επιτρέπει να γίνει ομιλία, συζήτηση, ερωτήσεις και απαντήσεις μεταξύ των συμμετεχόντων. Η επικοινωνία περιλαμβάνει την ανταλλαγή βίντεο, ήχου και δεδομένων (παρουσίασης), παρέχοντας τη δυνατότητα πλήρους αλληλεπίδρασης και προσομοιώνοντας όσο το δυνατόν περισσότερο την επικοινωνία πρόσωπο με πρόσωπο. 

Όλες οι συνδέσεις μεταξύ των συστημάτων τηλεδιάσκεψης εντός και εκτός του Ιδρύματος γίνονται με ασφάλεια και κρυπτογράφηση. 

Συμπληρωματικά παρέχεται και υπηρεσία τηλεδιάσκεψης με την χρήση web browser που στηρίζεται στο ανοιχτό λογισμικό BigBlueButton.  Η υπηρεσία παρέχει ένα φιλικό και σύγχρονο περιβάλλον, το οποίο προσφέρει την δυνατότητα δημιουργίας πολλών ταυτόχρονων εικονικών δωματίων τηλεσυνεργασίας επιτρέποντας την επικοινωνία με αυξημένο αριθμό απομακρυσμένων χρηστών. Η πρόσβαση στην υπηρεσία είναι δυνατή από Η/Υ με χρήση web browser  αλλά και από κάθε φορητή συσκευή μέσω τεχνολογίας HTML5. 

 

Προσφερόμενες Υπηρεσίες 

 1. Τηλεδιάσκεψη πολλών ταυτόχρονων σημείων εντός και εκτός Ιδρύματος 

 1. Κεντρική εγγραφή βίντεο και ήχου  των τηλεδιασκέψεων,  τηλεσυνεργασιών και ηλεκτρονική μεταφορά του αρχείου στον αιτούντα, όπου απαιτείται 

 1. Διασύνδεση συστημάτων τηλεφωνίας και τηλεδιάσκεψης 

 1. Δυνατότητα εγγραφής συνεδριών τηλεδιάσκεψης 

 1. Δυνατότητα εγγραφής συνεδριών τηλε-εκπαίδευσης 

 1. Διασύνδεση με την υπηρεσία ζωντανών μεταδόσεων των υπηρεσιών βίντεο για την ζωντανή αναμετάδοση εκδηλώσεων, ειδικών παρουσιάσεων και διαλέξεων που θα γίνονται σε οργανωμένους χώρους τηλεδιάσκεψης και τηλε-εκπαίδευσης 

 1. Υπηρεσία  κεντρικού Gatekeeper για την εγγραφή των συστημάτων τηλεδιάσκεψης του Ιδρύματος ώστε να έχουν ενιαία αριθμοδότηση και κοινό τρόπο πρόσβασης με συστήματα εντός και εκτός του Ιδρύματος. 

 1. Μέσω της πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης με την χρήση web browser ενδεικτικά προσφέρονται: 

 • παρουσίαση σε μορφή αρχείου pdf, ppt 

 • ασπροπίνακας  

 • εγγραφή βίντεο 

 1. Δυνατότητα μεταφοράς της τηλεφωνικής σύνδεσης με δυνατότητες βίντεο-διάσκεψης από χώρους εκτός του Ιδρύματος για την συνέχιση της εργασίας του. (Για περιορισμένο αριθμό χρηστών). 

 

Ανάγκες που καλύπτονται 

Οι ανάγκες που καλύπτονται με την χρήση των κεντρικών υπηρεσιών τηλεσυνεργασίας είναι ενδεικτικά οι ακόλουθες: 

 • Διοικητικές Πράξεις Π.Κ 

 • Συναντήσεις συλλογικών οργάνων  

 • Εκλεκτορικά Καθηγητών 

 • Παρουσιάσεις Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Διατριβών 

 • Εκδηλώσεις – Ομιλίες – Ημερίδες 

 • Τηλεκπαιδεύσεις – Σεμινάρια 

 • Συνεργασία από απόσταση ερευνητικών και διοικητικών ομάδων εργασίας 

 

Αποδέκτες της υπηρεσίας  

Δικαίωμα στην χρήση των υπηρεσιών τηλεσυνεργασίας έχουν  αποκλειστικά και μόνο, μέλη ΔΕΠ, ΕΤΕΠ, ΕΔΙΠ, διοικητικό προσωπικό ή συλλογικά όργανα που είναι ενταγμένα στο δυναμικό του Πανεπιστημίου Κρήτης, με μοναδική προϋπόθεση, η χρήση αυτή να αυτή να εξυπηρετεί  εκπαιδευτικούς, ερευνητικούς ή διοικητικούς σκοπούς του Ιδρύματος. 

 

Διαδικασίες απόκτησης  

Για τη χρήση των υπηρεσιών  τηλεσυνεργασίας  ακολουθείται συγκεκριμένη διαδικασία η οποία περιγράφεται παρακάτω. 

 1. Ο ενδιαφερόμενος απευθύνεται στη γραμματεία ή στον τοπικό διαχειριστή του τμήματός του ώστε να κάνει την σχετική αίτηση για την δέσμευση πόρων των υπηρεσιών τηλεσυνεργασίας 

 1. Η γραμματεία ή ο τοπικός διαχειριστής συμπληρώνει την αντίστοιχη ηλεκτρονική αίτηση στο https://helpdesk.ucnet.uoc.gr η οποία πρέπει να γίνεται τουλάχιστον μία (1) εβδομάδα (πέντε εργάσιμες μέρες) νωρίτερα, ώστε να υπάρχει αρκετός χρόνος για την κράτηση των απαραίτητων πόρων, την διενέργεια των δοκιμών και επίλυσης τυχόν προβλημάτων. 

 1. Για τυχόν ακυρώσεις θα πρέπει να γίνεται ενημέρωση από τον αιτούντα το συντομότερο δυνατό πριν τη διεξαγωγή της τηλεδιάσκεψης ώστε να αποδεσμευτούν οι σχετικοί πόροι. 

 

Τεχνική Υποστήριξη   

Τεχνική Υποστήριξη παρέχεται μέσω της Υπηρεσίας Τεχνικής Υποστήριξης, ηλεκτρονικά στη σελίδα https://helpdesk.ucnet.uoc.gr/, τηλεφωνικά στο 2810 393312 με fax στο 2810 393318 ή με αποστολή email στο helpdesk @ uoc.gr.