Επικοινωνίας & Συνεργασίας

Ονομαστικός Κατάλογος

Εγγραφή στον Ονομαστικό Τηλεφωνικό Κατάλογο

Τηλεφωνία

Ενεργοποίηση ή μεταβολή τηλεφωνικών υπηρεσιών

Ηλεκτρονική Γραμματεία

Ενεργοποίηση ή μεταβολή εφαρμογών ηλεκτρονικής γραμματείας

Φωνητικό Ταχυδρομείο

Ενεργοποίηση ή μεταβολή υπηρεσίας φωνητικού ταχυδρομείου

Βίντεο Υπηρεσίες

Βίντεο κατ' απαίτηση και μονόδρομη ζωντανή τηλε-μετάδοση