Ασύρματη Πρόσβαση

Στους χώρους του Πανεπιστημίου Κρήτης υπάρχει κάλυψη WiFi που δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να συνδέεται ασύρματα και με ασφαλή τρόπο τόσο στο Διαδίκτυο όσο και στο δίκτυο του ιδρύματος. Η υπηρεσία παρέχεται με στόχο τη μέγιστη δυνατή κάλυψη και εξυπηρέτηση κατά το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού χρηστών καλύπτοντας χώρους αυξημένης συνάθροισης καθώς και σημεία έντονης ακαδημαϊκής λειτουργίας (Αμφιθέατρα, Κυλικεία, Βιβλιοθήκες κλπ). Σταδιακά η κάλυψη θα επεκτείνεται, με την προσθήκη επιπλέον εξοπλισμού και σε άλλους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του Πανεπιστημίου.

 

Ασύρματα δίκτυα και οδηγίες

 

EDUROAM

Το eduroam είναι ένα διεθνές δίκτυο περιαγωγής (roaming) ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο, το οποίο αναπτύχθηκε για την διεθνή ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα.

Αναλυτικές οδηγίες προσαρμογής του λειτουργικού συστήματος που χρησιμοποιείτε για την πρόσβαση στην υπηρεσία EDUROAM.

iPhone eduroam | MacOS eduroam | WinXP eduroam | VISTA eduroam | WIN 7 eduroam | WIN 8 eduroam

 

• UCNET-WWW

Αναλυτικές οδηγίες προσαρμογής του λειτουργικού συστήματος που χρησιμοποιείτε για την πρόσβαση στην υπηρεσία με την χρήση φυλλομετρητή ιστοσελίδων.

Windows XP | Windows Vista | MAC OS X

 

• UCNET-VPN

Αναλυτικές οδηγίες προσαρμογής του λειτουργικού συστήματος που χρησιμοποιείτε για την πρόσβαση στην υπηρεσία με την χρήση εικονικού ιδεατού δικτύου.

Windows XP | Windows Vista | MAC OS X | Linux

 

Σημεία Παρεχόμενης Κάλυψης για την Υπηρεσία Πιστοποιημένης Ασύρματης Πρόσβασης

 

Η πιστοποιημένη ασύρματη πρόσβαση παρέχεται στις ακόλουθες κτιριακές εγκαταστάσεις:

• Κτιριακές εγκαταστάσεις Γάλλου

• Κτιριακές εγκαταστάσεις Βουτών

• Κτιριακές εγκαταστάσεις Λ. Κνωσού.

 

Σε όλες τις παραπάνω αναφερόμενες κτιριακές εγκαταστάσεις παρέχεται εκτεταμένη κάλυψη των χώρων εκπαιδευτικής δραστηριότητας. Πιο συγκεκριμένα καλύπτονται πλήρως τα αμφιθέατρα διδασκαλίας, οι βιβλιοθήκες καθώς και μεγάλος αριθμός εργαστηρίων και χώρων μελέτης / σεμιναρίων. Επίσης, καλύπτονται σε μεγάλο βαθμό οι χώροι αυξημένης συνάθροισης μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας όπως είναι τα κυλικεία, τα εστιατόρια καθώς και χώροι συναντήσεων / συνεδριάσεων. Κατά την διάρκεια της αρχικής λειτουργίας της υπηρεσίας θα δημιουργηθούν χάρτες αποτύπωσης της παρεχόμενης κάλυψης για το σύνολο των παραπάνω αναφερόμενων εγκαταστάσεων.

 

Τεχνική Υποστήριξη

 

Η υποστήριξη των χρηστών θα παρέχεται από την Υπηρεσία εξυπηρέτησης χρηστών του Κέντρου Επικοινωνιών και Δικτύων, μέσω της ιστοσελίδας https://helpdesk.ucnet.uoc.gr/ αλλά και τηλεφωνικά στο νούμερο 2810 39 3312.