Δικτυακές

Ασύρματη Πρόσβαση

Σύνδεση στο δίκτυο μέσω των κεντρικά υποστηριζόμενων υποδομών ασύρματης πρόσβασης

Εικονικό ιδιωτικό δίκτυο (VPN)

Απομακρυσμένη πρόσβαση στο εσωτερικό δίκτυο του ιδρύματος μέσω εικονικού ιδιωτικού δικτύου

Σύνδεση μέσω πρίζας δικτύου

Η υπηρεσία σύνδεσης μέσω υφιστάμενης παροχής δομημένης καλωδίωσης παρέχει στους χρήστες μόνιμη σύνδεση στο δίκτυο δεδομένων του ιδρύματος.