Δυνατότητες απασχόλησης στις Μονάδες Δικτύων και Επικοινωνιών και Υπολογιστικών Υποδομών του Κέντρου Υποδομών και Υπηρεσιών ΤΠΕ.

Για την τρέχουσα περίοδο υπάρχουν οι ακόλουθες δυνατότητες απασχόλησης : 

Το Κέντρο Υποδομών και Υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Κρήτης και συγκεκριμένα οι Μονάδες Επικοινωνιών και Δικτύων καθώς και Υπολογιστικών Υποδομών, ενδιαφέρονται να απασχολήσουν έναν Μηχανικό για την Απομακρυσμένη Τεχνική Υποστήριξη Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε επίπεδο διαχείρισης δικτύων και δικτυακών υπηρεσιών.

Απαραίτητα προσόντα:

  • Πτυχίο ΑΕΙ στην περιοχή της επιστήμης υπολογιστών ή Πολυτεχνικών Σχολών με σχετικό αντικείμενο
  • Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών στην υποστήριξη υποδομών και υπηρεσιών ΤΠΕ
  • Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε υπηρεσίες υποστήριξης κεντρικών υπολογιστικών συστημάτων
  • Καλή γνώση στην λειτουργία και διαχείριση δικτυακών υποδομών, δικτύων TCP/IP

Επιθυμητά προσόντα:

  • Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην περιοχή των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
  • Καλή γνώση στην διαχείριση δικτυακών συσκευών της εταιρίας Cisco Systems (Να αναφερθεί πιθανή πιστοποίηση)
  • Καλή γνώση σε λειτουργικά συστήματα Linux και Unix (Εγκατάσταση, παραμετροποίηση, διαχείριση, παρακολούθηση πόρων και ασφάλειας)
  • Γνώσεις προγραμματισμού shell scripting, python, php

Περισσότερες πληροφορίες: Φωτεινή Μπορμπουδάκη, 2810-393330, fotini at uoc.gr

Η Μονάδα Δικτύων και Επικοινωνιών του Κέντρου Υποδομών και Υπηρεσιών ΤΠΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης αναζητά νέους που θέλουν να επεκτείνουν την εμπειρία τους στον προγραμματισμό εφαρμογών.

Τί χρόνο χρειάζεται να αφιερώσεις:

Πρωινά ή/και απογεύματα, προσαρμόσιμο ωράριο, συνεχές ή μη, βάσει του διαθέσιμου χρόνου σου και κατόπιν συνεννόησης με τον υπεύθυνο της Μονάδας.

Περιγραφή αντικειμένου:

Ανάπτυξη νέων εφαρμογών με ανοικτές τεχνολογίες, συντήρηση και διαχείριση ηλεκτρονικών υπηρεσιών Πανεπιστημίου.

Τί κερδίζεις/τί μαθαίνεις:

Εξασκείς τις σπουδές και το ταλέντο σου. Αναπτύσσεις εξειδικευμένη τεχνογνωσία μέσα σε ένα οργανωμένο εργασιακό περιβάλλον. Αξιοποιείς δημιουργικά το χρόνο σου, αποκτώντας πολύτιμες εμπειρίες για το μέλλον. Έχεις ελαστική απασχόληση προσαρμοσμένη στο πρόγραμμά σου. Βοηθάς στον εκσυγχρονισμό και ανάπτυξη των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που προσφέρονται στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Περισσότερες πληροφορίες: Μανώλης Ζουράρης, 2810-393302, zouraris @ uoc.gr