Ανακοίνωση για την πλατφόρμα τηλε-συνεργασίας Cisco WEBEX

Σας ενημερώνουμε ότι η πλατφόρμα τηλε-συνεργασίας Cisco WEBEX για το Πανεπιστήμιο Κρήτης θα είναι διαθέσιμη προς χρήση έως 31/7/2021. Παρακαλούμε τους χρήστες που έχουν περιεχόμενο (π.χ. εγγραφές τηλεδιασκέψεων, σημειώσεις) να το κατεβάσουν έως τη συγκεκριμένη ημερομηνία.

Μετά από αυτή την ημερομηνία οι διδάσκοντες και το προσωπικό των υπηρεσιών του Ιδρύματος μπορούν πραγματοποιήσουν  τηλε-εκπαίδευση και τηλε-διασκέψεις με σύγχρονο τρόπο με την αξιοποίηση των παρακάτω υπηρεσιών που παρέχονται από Τρίτους και υποστηρίζονται κεντρικά από το Τμήμα Τεχνολογιών Εκπαίδευσης του Κ.Υ.Υ.Τ.Π.Ε: 
 

  •     Microsoft Teams  με τη χρήση του ιδρυματικού λογαριασμού
  •     ZOOM μέσω των αδειών χρήσης που έχουν διατεθεί σε Τμήματα/Σχολές
  •     2 άδειες ΖΟΟΜ των 500 συμμετεχόντων που διατίθενται μέσω του helpdesk@uoc.gr