Δυνατότητα συμμετοχής σε webex meetings μέσω τηλεφωνικής κλήσης

img

Στην πλατφόρμα WEBEX του Πανεπιστημίου Κρήτης, έχει ενεργοποιηθεί η δυνατότητα συμμετοχής σε webex meetings μέσω τηλεφωνικής κλήσης.

Κατά τον προγραμματισμό τηλεδιάσκεψης στο μενού Audio connection options θα πρέπει να είναι επιλεγμένες :
 

  •  η επιλογή webex audio από το Audio connection type
  •  η επιλογή   Show global call-in number to attendees


Οι διαθέσιμοι τηλεφωνικοί αριθμοί περιλαμβάνονται στην πρόσκληση συμμετοχής σε τηλεδιάσκεψη που αποστέλλεται από την πλατφόρμα webex αφού προγραμματίσετε την τηλεδιάσκεψη (Join by phone).

Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν έναν από τους δύο διαθέσιμους αριθμούς. Στη συνέχεια θα τους ζητηθεί να πληκτρολογήσουν το Meeting number (access code) ακολουθούμενο από το #. Μετά πάλι # και μπορούν να συμμετάσχουν αναλόγως τη ρύθμιση είτε αμέσως, είτε αφού τους αποδεχθεί ο Host της συνάντησης.


Από το Τμήμα Τεχνολογιών Εκπαίδευσης του ΚΥΥΤΠΕ