Πρόσκληση για την εκδήλωση δημοσιότητας του έργου «Εμπλουτισμός και Αναβάθμιση Υποδομών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Μάθησης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης»