Περιγραφή Υπηρεσίας

Στην Μονάδα Δικτύων και Επικοινωνιών, του Κ.Υ.Υ.Τ.Π.Ε του Πανεπιστημίου Κρήτης, λειτουργεί η Υπηρεσία Υποστήριξης Χρηστών (Helpdesk) με σκοπό την παροχή βοήθειας στις προσφερόμενες υπηρεσίες τηλεματικής της Μονάδας. Η υπηρεσία Helpdesk, λαμβάνει διαχειρίζεται και διεκπεραιώνει σε πρώτο και δεύτερο επίπεδο τα αιτήματα των μελών της Πανεπιστημιακής κοινότητας. Ταυτόχρονα παρακολουθεί και ενημερώνει για την εξέλιξη της επίλυσης των καταγεγραμμένων αιτημάτων.

Επιπρόσθετα έχει την ευθύνη της προβολής και ενημέρωσης όλων των προσφερόμενων υπηρεσιών, με την έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων, οργάνωση σεμιναρίων κατάρτισης καθώς και την ενημέρωση του δικτυακού της τόπου και των κοινωνικών δικτύων.

Αποδέκτες της Υπηρεσίας

Όλη η Πανεπιστημιακή κοινότητα.

Επικοινωνία

Η Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης, λειτουργεί τηλεφωνικά στο 2810 393312 από Δευτέρα ως Παρασκευή από τις 11.00 ως τη 13:00 .

Επίσης αιτήματα, για κεντρικά προσφερόμενες υπηρεσίες και αναφορές προβλημάτων υποβάλλονται στην σελίδα https://helpdesk.ucnet.uoc.gr, με email στο helpdesk@uoc.gr και με fax στο 2810393318.